Condicions d'ús

Aquest lloc web conté textos elaborats amb fins merament informatius o divulgatius, que poden no reflectir l'estat actual de la legislació o la jurisprudència, i que es refereixen a situacions generals, motiu pel qual el seu continguts no ha de ser aplicat necessàriament per l'usuari a casos concrets.

En aquesta web es detallen els serveis oferts per Eutòpica. El seu ús implica l'acceptació de les següents condicions, declinant realitzar qualsevol reclamació sobre les mateixes:

a) L'ús d'aquesta web està dirigit a persones majors d'edat.

b) Eutòpica podrà modificar el contingut del web, els seus serveis, tarifes, garanties, etc. en qualsevol moment i sense previ avís.

c) Eutòpica pot posar a disposició de l'usuari enllaços o altres elements que permetin l'accés cap a altres llocs web pertanyents a tercers. No comercialitzem els productes i serveis d'aquestes pàgines enllaçades, ni assumim cap tipus de responsabilitat sobre les mateixes, ni sobre la informació continguda en elles, ni la seva veracitat o licitud, ni de qualsevol efecte que pugui derivar-se. En tot cas, Eutòpica manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció al lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

d) Els preus indicats a la web, si estan, seran vàlids excepte error tipogràfic, i susceptibles de canvis sense previ avís.

e) No és necessari registrar-se al web, ni facilitar cap tipus de dada personal, per navegar per la mateixa.

f) Eutòpica no pot garantir el funcionament ininterromput o totalment lliure d'errors d'aquesta web. Per tant, no ens fem responsables de cap dany causat per l'ús d'aquest lloc.

g) Eutòpica ofereix els seus serveis i productes de manera indefinida, podent, no obstant, suspendre la prestació dels mateixos, unilateralment i sense previ avís.

h) Eutòpica no es farà responsable dels danys i perjudicis, propis o a tercers, produïts per un mal ús d'aquesta web per part del client.

i) L'usuari es compromet a no utilitzar el web ni els serveis oferts en ella per la realització d'activitats contràries a la llei, a l'ordre públic o a aquestes condicions.

j) Eutòpica no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per tercers generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per un sistema informàtic.

k) Eutòpica no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, chat's, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre medi que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant i en compliment del disposat a l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE, Eutòpica es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat i col·laborant de forma activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix al lloc web algun contingut que pugui ser susceptible d'aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de forma immediata a l'administrador del lloc web.

l) Aquest lloc web ha sigut revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant, Eutòpica no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies similars que facin impossible l'accés al web.

m) Les opinions abocades als mateixos no reflecteixen necessàriament els punts de vista d'Eutòpica. El contingut dels articles publicats a aquest lloc web no pot ser considerat, en cap cas, substitutiu d'assessorament legal. L'usuari no ha d'actuar sobre la base d'informació continguda en aquest lloc web sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.

En definitiva, l'usuari és l'únic responsable de l'ús que realitzi de serveis, continguts i enllaços inclosos al web.