Avís Legal

En compliment de la Llei 34/2002 de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI CE), informem als usuaris de les dades de l'empresa propietària d'aquesta web:

Responsable

-Denominació Social: Eutópica S.L.
-CIF / NIF: B65450876
-Nom Comercial: Eutòpica
-Domicili Social: C/ Sant Ferran, 18 - nave 11 - P.I. Almeda – 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
-Responsable de Seguretat: [Aarón Manso Simón] (info@eutopica.com)

Contacte

-Telèfon: 933776662
-eMail: info@eutopica.com
-Formulari de contacte online: https://www.eutopica.com/es/contactenos
-Perfils en xarxes socials: https://www.facebook.com/eutopica, https://twitter.com/eutopica, https://www.youtube.com/channel/UCo55UX6DQA80GQ7yUW6fiKg, https://plus.google.com/+TodoConfettiCornell%C3%A0deLlobregat, https://www.instagram.com/eutopica/

Registres:

-Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Tomo 42290, Folio 128, Hoja B 407054 Inscripción 1ª
-Registre de Tractaments conforme al RGPD: Clientes/Proveedores, Listas de Correo, Empleados, Selección de Personal y Usuarios Web.
-Nom de domini (lloc web): https://www.eutopica.com/es/

OBJECTE

“Eutópica S.L.” (en endavant, “Eutópica”), responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el que es pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús del mateix.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualssevol una altra disposició legal fos d'aplicació.

Eutòpica es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que existeixi obligació de preavís o posar en coneixement dels usuaris d'aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web.


PROTECCIÓ DE DADES

Eutòpica es troba profundament compromesa amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l'art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el seu Reglament de Desenvolupament, així com pel compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679. De conformitat amb aquestes normatives, informem que la utilització de la nostra pàgina web requereix que se'ns facilitin certes dades personals a través de formularis de registre o contacte, o mitjançant l'enviament d'emails, i que aquests siguin objectes de tractament per Eutòpica. L'enviament d'aquestes dades personals constitueixi el consentiment exprés al tractament dels mateixos, si bé aquest consentiment és de caràcter revocable. Més informació en la nostra Política de Privacitat.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL, NORMATIVA I FÒRUM

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i demés elements necessaris pel seu funcionament, els disenys, logotips, text i(o gràfics són propietat d'Eutòpica o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents, i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació o transformació, sense el permís previ i per escrit del mateix.

Els dissenys, logotips, text i/o aliens a Eutòpica i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent aquests mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, Eutòpica compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. Eutòpica reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc el recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

L'usuari pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web pel seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials. Eutòpica vetllarà pel compliment de les anteriors condicions, com per la deguda utilització dels continguts presentats en les seves pàgines web, exercint totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presentes Condicions d'Ús del lloc web es regeixen en tots i cada un dels seus extrems per la llei espanyola. L'idioma de redacció i interpretació d'aquest avís legal és l'espanyol. Per la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en aquest desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús als Jutjats i Tribunals de Cornellà de Llobregat.